Kontakty

Q: Co znamená vykřičník u kontaktu?

Takový kontakt vyžaduje autorizaci a vy jste o ní při přidávání nepožádali, případně vám ji kontakt ještě neudělil. Do doby, kdy vám kontakt autorizaci udělí, nemůžete zjišťovat jeho stav. Přes nabídku uživatele umí Jimm o autorizaci požádat.

Q: Co znamenají textové značky u kontaktu v hranatých závorkách?

[!] – u kontaktu nemáte vyřízenou autorizaci
[v] – kontakt máte v seznamu viditelných, má privilegium vás vždy vidět
[i] – kontakt máte v seznamu neviditelných, nikdy vás neuvidí
[d] – kontakt máte v seznamu ignorace, nic vám od něj nepřijde

XaTTaB mod řeší tyto textové zástupce grafickými ikonami.

Q: Můžu se před někým skrýt do neviditelnosti?

Ano, slouží k tomu tzv. Osobní seznamy.

Q: Můžu odebrat sám sebe z cizího seznamu?

Ano, slouží k tomu funkce Odstraň mě (jde o odvolání autorizace).

Q: Proč vidím v seznamu kontaktů jen číslo?

Jde o kontakt, který jste si nedávno přidali jinou aplikací, stačí si zobrazit jeho podrobnosti a od toho momentu se bude zobrazovat klasicky jménem. Někdy tyto informace Jimm ale zapomíná a při příštím připojení se scénář opakuje. Bohužel zatím na toto neznám léčivo.

Q: Mohu přesouvat kontakty mezi skupinami?

Ano, toto je již vyřešené, je potřeba mít zapnuté zobrazení skupin, poté se v menu uživatele zobrazí i volba „Přesuň do skupiny“.

Q: Co znamená volba Stínové kontakty (tzv. fantómové)?

Zobrazí ve vašem seznamu kontaktů ty kontakty, které nemáte vy přidané, ale oni mají přidané vás.

Q: Co jsou avataři?

Avatar je fotka malých rozměrů (zpravidla 52×64 pixelů), kterou lze přiřadit ICQ účtu prostřednictvím některé z desktopových aplikací (ICQ6, Miranda, QIP, Pidgin), a která se protějšku zobrazí, když si s vámi píše. Oficiální Jimm umí takovou fotku zobrazit také, pokud si jej nainstalujete do telefonu včetně modulu „avatars“. Stačí si jen prohlédnout informace o uživateli a fotka se sama při výpisu stáhne a zobrazí.
Avatar se někdy nazývá také „buddy icon“, což je podle mého názoru terminologicky zavádějící.