Kompilace

U této sekce předem upozorňuji, že vyžaduje pokročilé znalosti v oblasti úprav konfiguračních XML souborů, nastavování systémových proměnných a vůbec ruční práce se soubory.


Jakmile se vám podaří získat zdrojové kódy a provést požadované úpravy, budete si chtít asi aplikaci zkompilovat do výsledného spustitelného JAR formátu. Když jsem zkoumal postup já, vycházel jsem ze zevrubného popisu přiloženého v souboru README. Tam jsou vyjmenovány všechny potřebné komponenty, ale zbytek je potřeba dohledat v dokumentaci k těmto komponentám. Zde je návod, jak provést kompilaci pro obecné MIDP2 sestavení pod OS Windows.

Stažení potřebných programů

Kompilaci zajišťuje program Apache Ant, který si stáhněte a rozbalte do C:\Program files\apache-ant

Následnou obfuskaci a vyčištění kódu provádí program ProGuard, doporučená je sice verze 3.2, ale nyní je možno Jimma sestavit již jen s novějšími (> 4.2). Stáhněte a rozbalte do C:\Program files\ProGuard

Kompilace spoléhá na vývojové prostředí Sun Java Development Kit, mají ho ke stažení například na Slunecnice.cz, instalačního průvodce stačí odklikat. Cílový adresář bude c:\Program Files\Java\jdk1.6.0_05

Javové runtime desktopové prostředí by mělo být nainstalováno na každé běžné pracovní stanici, nemáte-li, stáhněte a nainstalujte také, k dispozici na Slunecnice.cz. U něj bude cílový adresář c:\Program Files\Java\jre1.6.0_05

Nakonec ještě vývojářský nástroj Sun Java Wireless Toolkit, verze 2.5.2 fungovala bez problémů. Stáhněte ze stránek Sunu a nainstalujte. Při instalaci by měl průvodce správně nadetekovat výše uvedený Sun Java Developement Kit, při dotazu na cílový adresář jej naveďte na c:\Program Files\WTK2.5.2

Pozn.: Výše uvedené cesty k adresářům nainstalovaných nástrojů jsou pak použity v konfiguračních souborech a proměnném prostředí Windows, pokud si stáhnete jiné verze a adresář se bude jmenovat jinak, budete podle toho muset upravit i tyto záznamy v konfiguračních souborech a proměnném prostředí.

Úprava konfiguračního souboru kompilace

Předpokládejme, že jste si stáhli zdrojové kódy podle uvedeného návodu do adresáře C:\Jimm, zajímavý proto pro nás bude soubor C:\Jimm\trunk\jimm\build.properties To je vlastně jen přehledný seznam nastavení, které můžete či musíte změnit, aby Ant nalezl všechny výše nainstalované a rozbalené aplikace a věděl, co má sestavovat (dříve se tato nastavení upravovala přímo v souboru Build.xml, kde se nachází i složitý mechanismuspro Ant kompilátor, podle kterých je ze zdrojových kódů sestaven výsledný program). Otevřete tedy build.properties  v nějakém vhodném textovém editoru, např. v PSPadu a změňte tyto řádky (příklad uvažuje sestavování obecné MIDP2 varianty):

MIDP2/midp = CHANGE ME
proguard = CHANGE ME
target = MIDP2
version/jimm = ###VERSION###
version/java = ###VERSION-JAVA###
midlet/name = ###MIDLET-NAME###

na toto

MIDP2/midp=c:/Program Files/WTK2.5.2
proguard = c:/Program Files/proguard
target = MIDP2
version/jimm = 0.6
version/java = 0.6
midlet/name = Jimm nightly

V podstatě jen měníte hodnoty několika vlastností. Možná by vás mohla zajímat i vlastnost MODULES, kde si můžete vybrat, které moduly zahrnout do sestavení, a pak vlastnost LANG, ve které můžete vybrat jazyky, které budou zahrnuty. Pozor na lomítka u cest – musí být obyčejná, ne zpětná!

Pozn.: zde popisuji kompilaci oficiální větve, která se v únoru 2009 změnila v tom směru, že nastavení kompilace se provádí v souboru build.properties a soubor build.xml může zůstat nedotčený. O starém způsobu nastavení a o výjimkách pro Aspro a XaTTaB modifikace se dočtete v článku Starý způsob kompilace.

Úprava proměnného prostředí

Nyní nastavíme cesty a uživatelské proměnné, na které kompilátor spoléhá. Klikněte pravým tlačítkem myši na Tento počítač -> Vlastnosti -> Upřesnit -> Proměnné prostředí. V sekci Uživatelské proměnné vytvořte pomocí tlačítka Nová tyto záznamy:
JAVA_HOME -> c:\Program Files\Java\jdk1.6.0_05
ANT_HOME -> c:\Program Files\apache-ant

V sekci Systémové proměnné pak upravte proměnnou PATH tak, aby obsahovala vedle dalších hodnot také hodnotu c:\Program Files\apache-ant\bin oddělenou od ostatních středníkem.

Spuštění kompilace

Pokud jste správně nainstalovali výše uvedené a provedli korektně nastavení (chce to trošku přemýšlet, jestli nezapisuji nesmysly, které neodpovídají skutečnosti), mělo by stačit postavit se příkazovým řádkem (CMD nebo Total Commander) do adresáře C:\Jimm\trunk\jimm\ a napsat příkaz ANT. DOSové okno by mělo ukázat průběh bez nějakých výrazných chybových hlášek s výslednou hláškou COMPILATION SUCCESSFUL. Přeložený program JIMM.JAR a k němu popisovač JIMM.JAD hledejte v C:\Jimm\trunk\jimm\dist\bin