Nokia série 40

Co je Nokia série S40?

Jedná se o telefony Nokia s jednodušším operačním systémem, než jsou pokročilé modely např. s OS Symbian. Série 40 už se nachází asi v šesté generaci a stále je nasazován do širokého spektra běžně používaných telefonů. Podporuje java aplikace (J2ME) a Jimm na nich většinou běží uspokojivě. Za všechny jmenujme 6230i, 6288, 6070. Více na stránkách Nokia Device Specifications

Nastavení připojení

1) Nastavení přístupového bodu
Menu – Nastavení – Konfigurace – Osobní nastavení konfigurace – Zvolit
Volby – Přidat nové – Přístupový bod
Název účtu – třeba apnInternet
Nastavení přístup. bodu – Zvolit
Nosič dat – Datové pakety (GPRS)
Nastavení nosiče – Zvolit
Přístupový bod datových paketů (GPRS) – zde zadejte internetové APN podle vašeho operátora:

 • O2
  Tarifní zákazníci – internet
  GO zákazníci – gointernet
 • T-MOBILE
  Tarifní i Twist zákazníci – internet.t-mobile.cz
 • Vodafone
  Tarifní zákazníci – internet
  Karta – ointernet

Typ autentizace – Normální
Uživatelské jméno – nevyplňovat (v případě, že máte Vodafone, zadejte třeba vodafone)
Heslo – nevyplňovat (v případě, že máte Vodafone, zadejte třeba vodafone)
Zpět
Zpět
Zpět
Najeďte na právě vytvořený přístupový bod (‑apnInternet) – Volby – Aktivovat

2) Nastavení datového účtu s internetovým APN
Menu – Nastavení – Konfigurace – Osobní nastavení konfigurace – Zvolit
Volby – Přidat nové – Web
Název účtu – třeba Internet
Domovská stránka – vyplňte dle libosti
Uživatelské jméno – nevyplňovat
Heslo – nevyplňovat
Použít preferovaný přístupový bod – Ano
Nastavení přístupového bodu – tato položka by teď neměla být aktivní (je šedá)
Zpět
Najeďte na právě vytvořený datový účet (‑Internet) – Volby – Aktivovat

3) Aktivace standardního nastavení do všech aplikací
Menu – Nastavení – Konfigurace – Zvolit
Standardní nastavení konfigurace – Osobní konfig.
Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. – Zvolit – Ano
Preferovaný přístupový bod – zvolte ten, který jste vytvořili (‑apnInternet)

4) Nastavení aplikace Jimm
Předpokládám, že jste si již stáhli a nainstalovali Jimma.
Menu – Aplikace
Spusťte Jimma a najeďte do Účet
UIN – Vaše ICQ číslo (bez pomlček, mezer atd.)
Heslo – Vaše heslo k ICQ
Zpět
Možnosti – Síť – Zvolit
Jméno – login.icq.com
Port – 5190
Podržet spojení – Ano
Připojit při startu – pokud zadáte Ano, Jimm se automaticky přihlásí k ICQ
Typ spojení – Stínové připojení – Ano
Typ spojení – Asynchronní spojení – Ano
Typ spojení – Zabezpečené přihlášení – Ne
Zpět
Připojit

Převzato z http://nok6230i.ic.cz/

Povolení vibrací

Aby javové aplikace mohly  využívat funkcí vibrace, je potřeba jim to v některých přístrojích povolit. Učiňte tak přes Menu -> Aplikace -> Volby -> Nastavení aplikace -> Vibrace aplikace – Zapnuto

Toto nastavení je platné pro všechny aplikace aktuálně nainstalované v telefonu.