Nastavení

Q: Pomoc! Nejdou mi zvuky! To je můj telefon neumí?

Jimm umí oznamovat zvukem tyto události:

 • Nová zpráva (message.*)
 • Příchozí kontakt (online.*)
 • Někdo píše zprávu (typing.*)

Hvězdičku zde vypisuji záměrně, neboť Jimm umí přehrát tři formáty: WAV, MP3 a nově i MMF pro Siemense. Pokud vám tedy nejde zvuk, tak zkontrolujte následující:

 • v možnostech signalizace musíte mít vybráno u události, že byste rádi zvuk „ze souboru“
 • tamtéž nesmíte mít staženou hlasitost přehrávání kýženého zvukového souboru na nula
 • v hlavním menu aplikace se nachází položka, kterou můžete globálně zapínat a vypínat zvuky, například jste-li na jednání (této funkci si můžete přiřadit i klávesovou zkratku)
 • pokud přikazujete, aby Jimm přehrál například zvuk MESSAGE.WAV, přesvědčte se, že tento zvukový soubor je v JAR aplikaci také přítomen
 • jestliže WAV formát nehraje, zkuste MP3 či MMF formát. I zde platí, že zkoušené názvy souborů (MESSAGE.MP3 či MESSAGE.MMF) musí být v JAR archivu přibalené
 • rozhodně vždy vyzkoušejte nejnovější dostupnou verzi Jimma (noční testovací sestevení)

Q: Displej mého telefonu je malý a některé volby jsou v Jimmovi zkrácené elipsou (např. Zobrazit zprávu na…), jak si přečtu plné znění?

Většinou stačí stoupnout si na pokrácenou položku kurzorem a stisknout klávesu # nebo *

Q: Co znamená volba „Prohodit soft. klávesy“?

Aplikace využívá dvou menu tlačítek vlevo a vpravo a často vám dává na výběr nabídky „Vybrat“ či „Zpět“ – příslušnými tlačítky pod těmito slovy nabídky vyvoláte. Pokud vám nevyhovuje současné rozložení, můžete volbou „Prohodit soft. klávesy“ (jinak též „Mirror menu“) zaměnit pozici levého menu s pravým.

Q: Co znamená „Použít kódování ruštiny“ (potažmo „Použít CP1251 hack“)?

Jedná se o volbu pro ruské uživatele, jejichž přátelé používají ICQ klienta bez  podpory Unicode. Ti se pak musí mezi sebou domluvit za pomocí kódové stránky Windows-1251. Pro české uživatele nemá význam.

Q: Co znamená volba „Abc“?

Pokud je povoleno, nastaví při psaní zprávy telefon první písmeno velké a ostatní malá. Telefony zn. Nokia to mají již zabudované ve firmware, takže u těch je tato funkce bezpředmětná.

Q: Mám posunutý čas o hodinu (o dvě), co s tím?

Předně je potřeba správně nastavit čas přímo v telefonu, bývá zde i nastavení časového pásma, která je pro Českou republiku GMT+1
Pokud je i po této úpravě čas stále ještě posunutý, lze nastavit v Jimmovi časové pásmo a zda je aktuálně letní či běžný čas. Volba Místní čas nemá na nastavení žádný vliv.

Q: Kde se nachází uložená data Jimma? Například historie, nastavení apod.

Každá Javová aplikace si ukládá to telefonu konfiguraci do .RMS souborů, které lze zazálohovat do počítače pomocí některých programů. Tato možnost se mimořádně hodí tehdy, když aktualizujete Jimma na novou verzi a nechcete přijít o pracně vytvořená nastavení či počítadla provozu.

MobiMB (placený, pro Nokie) umožňuje prohlídnout si aplikace nainstalované v telefonu a zkopírovat je spolu s RMS daty do počítače (nutno povolit v možnostech programu).

 1. Nainstalujte program a spojte s telefonem přes Bluetooth či kabel
 2. Podívejte se do složky s aplikacemi telefonu
 3. Označte Jimma a stiskněte Ctrl+C
 4. V Průzkumníkovi či Total Commanderu otevřete složku, kam si přejete umístit zálohu a stiskněte Ctrl+V. MobiMB vykopíruje Jimm.jar, Jimm.jad a několik .rms souborů s uživatelskými nastaveními.

Chcete-li do telefonu vrátit Jimma spolu s nastaveními, udělejte následující:

 1. Odinstalujte Jimma z telefonu
 2. Ze složky se zálohou v počítači  odstraňte Jimm.jar a Jimm.jad a vložte nový Jimm.jar
 3. Označte Jimm.jar a všechny .rms soubory a stiskněte Ctrl+C
 4. V programu MobiMB vstupte do složky pro aplikace a stiskněte Ctrl+V. Přenesou se jak aplikace, tak soubory s nastaveními.

Oxygen Phone Manager II (pro Nokie a telefony se Symbian OS). Program je sice placený, ale vybavenost funkcemi zdaleka převyšuje chudobu, kterou nabízí např. Nokia PC Suite. Tento program .rms soubory přímo zobrazuje a dovoluje je uložit a zpětně nahrát do telefonu.