Starý způsob kompilace

Předpokládejme, že jste si stáhli zdrojové kódy podle uvedeného návodu do adresáře C:\Jimm, zajímavý proto pro nás bude soubor C:\Jimm\trunk\jimm\build.xml V něm se nachází informace pro Ant kompilátor, podle kterých je ze zdrojových kódů sestaven výsledný program. Na začátku tohoto souboru je konfigurační část, kterou musíme upravit, aby Ant nalezl všechny výše nainstalované a rozbalené aplikace a věděl, co má sestavovat. Otevřete tedy build.xml v nějakém vhodném textovém editoru, např. v PSPadu a změňte tyto řádky

<property name="DEFAULT/midp" value="CHANGE ME" />
<property name="MIDP2/midp" value="CHANGE ME" />
<property name="proguard" value="CHANGE ME" />
<property name="target" value="DEFAULT" />
<property name="version/jimm" value="###VERSION###" />
<property name="version/java" value="###VERSION-JAVA###" />
<property name="midlet/name" value="###MIDLET-NAME###" />

na toto

<property name="DEFAULT/midp" value="c:\Program Files\WTK2.5.2" />
<property name="MIDP2/midp" value="c:\Program Files\WTK2.5.2" />
<property name="proguard" value="c:\Program Files\proguard" />
<property name="target" value="MIDP2" />
<property name="version/jimm" value="0.6" />
<property name="version/java" value="0.6" />
<property name="midlet/name" value="Jimm nightly" />

V podstatě jen měníte hodnoty několika vlastností. Možná by vás mohla zajímat i vlastnost MODULES, kde si můžete vybrat, které moduly zahrnout do sestavení, a pak vlastnost LANG, ve které můžete vybrat jazyky, které budou zahrnuty.