Výměna zvuků

Výměna zvuků WAV

V JAR archivu lze zaměnit tyto soubory WAV, které jsou ve formátu 8 kHZ, 8 bit, mono

  • online.wav – přehraje se, pokud se některý z vašich kontaktů nově přihlásí do stavu Online
  • message.wav – zvuk příchozí zprávy
  • typing.wav -přehraje se, pokud vám někdo z vašich kontaktů začal psát zprávu

Výměna zvuků MP3

Sada MP3 zvuků je stejná jako WAV. Formát MP3 je nejspíše libovolný, pro dobrou kvalitu je vhodný 64 kbps, 22 kHZ, mono.

Výměna zvuků MMF

Sada zvuků MMF je podporována od oficiální verze 0.6 a je implementována pro Siemens telefony. Tento formát je něčím podobným, jako bývaly kdysi písničky ve formátu MOD – v souboru se nacházejí jak jednotlivé samply nástrojů, tak i zápis toho, jak se mají přehrávat. Pro zvuky v Jimmovi postačí jednorázový konvertor, který zdrojový soubor zabalí do SMAF (MMF) obálky a nařídí jeho přehrání 1× v nezměněné podobě. Posloužit může například program Format Factory