Výměna grafiky

Grafiku natahuje Jimm z PNG obrázků v archivu, podporována je až 32bitová hloubka barev a samozřejmostí je i průhlednost. Soubory označené (X) se nacházejí pouze v XaTTaB edici:

 • back.png – pozadí
 • clicons.png – ikony detekovaných klientků
 • fs.png – složky a soubory při procházení souborovým systémem
 • icon.png – ikona programu tak, jak jí uvidíte ve sbírce aplikací v telefonu
 • icons.png – rozšířená sada stavů v seznamu kontaktů
 • logo.png – úvodní obrázek při nahrávání aplikace a přihlašování do sítě, tzv. splash screen
 • micons.png – ikony v menu
 • notice.png – text k úvodnímu obrázku, který říká, že projekt Jimm nemá nic společného s korporací ICQ, Inc.
 • xstatus.png – ikony rozšířených stavů
 • (X) auth.png – ikona upozorňující na nevyřízenou autorizaci u kontaktu
 • (X) back.png – pozadí
 • (X) bday.png – ikona narozenin kontaktu
 • (X) fs.png – ikony souborů a složek při procházení telefonem v dialogu Poslat soubor
 • (X) happy.png – ikona narozenin kontaktu
 • (X) prlists.png – ikony indikující vaší viditelnost či neviditelnost vůči kontaktu v seznamu
 • (X) pstatus.png – ikony stavů soukromí, neboli úrovně neviditelnosti (od „neviditelný všem“ až po „viditelný všem“)

Výměna smajlíků

Samotnou kapitolou možnosti výměny grafiky jsou smajlíky, které se nacházejí v souboru smiles.png a jejich textová interpretace je popsána v souboru smiles.txt.
Obrázek smiles.png je velmi jednoduché zkonstruovat, pro příklad se budeme zaobírat výrobou sady, kde jeden smajlík má rozměr 16×16 pixelů a hodláme jich tam naskládat 50.

 • Rozměry smajlíků jsou libovolné, ale musí být pro všechny stejné. Důležité je založit si pomyslnou mřížku, kde jedno políčko je tak velké, aby se do něj smajlík vešel.
 • Je jedno, jestli smajlíky naskládáte do matice 1×50 anebo 2×25 anebo 5×10, výsledný obrázek těchto příkladů by měl rozlišení 16×800 pixelů, respektive 32×400 pixelů, respektive 80×160 pixelů.
 • Volíme nejlépe PNG s 32bitovou hloubkou a průhledným pozadím

Následuje výroba smiles.txt popisovače. Zde se v definici rozchází oficiální sestavení od XaTTaB edice. Obě se shodují na řádkování:
První řádek: rozměr jednoho smajlíku udaný jedním číslem, např. 16
Další řádky: definice jednotlivých smajlíků z grafického souboru

Ukázka oficiální definice, kde vidíme na prvním řádku udaný rozměr smajlíku (16×16 pixelů), na každém dalším řádku je očíslování, následuje slovní název oddělený mezerou a pak všechny textové sekvence, které se mají tímto smajlíkem při chatování nahradit – též oddělené mezerami:

16
0 Smile :-) :)
1 Sad :-( :( :-(( :(( :-((( :(((

Ukázka XaTTaB definice, kde vidíme na prvním řádku udaný rozměr smajlíku (16×16 pixelů), na každém dalším řádku je očíslování, následuje slovní název oddělený čárkou a mezerou, a pak všechny textové sekvence, které se mají tímto smajlíkem při chatování nahradit – též oddělené čárkou s mezerou. Tím máme možnost nadefinovat i textové sekvence, které obsahují mezeru, například *IN LOVE*

16
0, Smile, :-), :)
1, Sad, :-(, :(, :-((, :((, :-(((, :(((
2, Love, :-[, *IN LOVE*

Další doporučení

Při výběru smajlíku během psaní je do zprávy vložena první textová sekvence hned za názvem. Na řádku 1 příkladu tedy bude vložena sekvence :-). Proto je dobré dávat na první pozici notoricky známé emotikony, kterým každý klient porozumí, a teprve za ně ty exotičtější, které chceme nahrazovat grafickým ksichtíkem my při příjmu zprávy.

V souboru definice se též nesmí vyskytovat žádné duplicity a nesmí chybět definice některých smajlíků, aplikace potom padá. Například toto je špatně, protože zápis má zdvojený řádek 1 a řádek 2 úplně chybí:

16
0 Smile :-) :)
1 Sad :-( :( :-(( :(( :-((( :(((
1 Sad :-( :(
3 Happy :-D